23 March, 2018

रंग सोहळानरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक

हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 

या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता  


इथे दूरवर अपूर्व उत्सव
सजली धरणी आता रे
आभाळाला रंग धरेचे
धरती अंबर झाले रे

रंग सोहळा हा सृष्टीचा
खेळत आहे कान्हा रे
अशी निळाई आकाशाची
त्याने आहे ल्याली रे

शाम रंग चौफेर दाटला
गोपी काजळ लावी रे
मंद तारका धावत आल्या
नभांगणाची शोभा रे

चंद्र हासरा झाडांमागून
गुपीत हाय हे बघतो रे
अवचीत येतो वारा मागून
चूर-चूर ही राधा रे   

नरेंद्र प्रभू  
21 March, 2018

वाटांवरती काटे रे


नरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक
हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 


या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता   

कुणी कुणाचा किती सोबती
कुणास ठाऊक आहे रे
कसा पडतसे पाय कुठेहा
पडले आहे कोडे रे

वळणा पुढती वळण येतसे
सुटले सारे मागे रे
वाटांमधुनी वाट फुटे ही
पुढला फाटा कुठला रे

कुठे विसावू मी रे क्षणभर
उन पसरले आहे रे
अफाट आहे पाणी तरीही
पिण्यास नाही थोडे रे

वाटा असती कधी न सोप्या
वाटांवरती काटे रे
त्या काट्यांतून वाट शोधता
नसते अवघड काही रे  

वाटांमधूनी फूटती वाटा
जणू लाटांवरती लाटा रे
हातांमधूनी हात गुंफता
किती गवसल्या आता रे

नरेंद्र प्रभू  
न सुटणारे हे कोडे


नरेंद्र प्रभू  लिखित ग्रंथाली प्रकाशनाचं नवं पुस्तक
हे प्रवासी गीत माझे.... आत्माराम परब यांचा रंजक प्रवास 


या पुस्तकात असलेली चारोळी ज्या कवितेमधून घेतली ती माझी कविता  वाटा असती कधी न सोप्या
अवचित कधी ती वाट अडे
कडेकपारी सह्याद्रीच्या
घालून देती हेच धडे

कधी उन्ह तर कधी सावली
वाटेवरती पाय पडे
कसे किती अन कुठे चाललो
काय असे हे याच पुढे

कुणी कुणाचा असे सोबती
कशी कुणाशी गाठ पडे
आयुष्याच्या वाटेवरती
न सुटणारे हे कोडे

नरेंद्र प्रभू  


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates